Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά σημειώματα της επανεκκαθάρισης του ΕΝΦΙΑ
Το θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο διαχείρισης καταστροφής από θαλάσσια ρύπανση