Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
Προεδρικό Διάταγμα 94/2017 «Κανονισμός Πυροσβεστικής Σχολής»