Οι έξι (6) περιπτώσεις που αφαιρούνται πινακίδες
ΕΑΠΣ – Απολογισμός αντιπυρικής περιόδου 2017