Επετειακή εκδήλωση για την συμπλήρωση ενάμιση αιώνα λειτουργίας του Μ.Τ.Π.Υ.
Καθορισμός ημερών και ωρών εισόδου στο Μ.Τ.Π.Υ.