Οι Τρεις Παίδες εν Καμίνω – Οι Προστάτες του Πυροσβεστικού Σώματος.
Επιστροφή παρακρατηθέντων ποσών υγειονομικής περίθαλψης στους συζύγους θανόντων συναδέλφων