Πρόβλημα με το αφορολόγητο εξαιτίας του e-banking.