Με την κλίμακα μισθωτών και για το έτος 2017 τα εισοδήματα των περιστασιακά απασχολούμενων