Θανατηφόρες πυρκαγιές σε όχημα: αυτοκτονία ή έγκλημα