Αποτύπωση αγροτικών ενισχύσεων στο νέο έντυπο του Ε3