Λάθος με τις βεβαιώσεις συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους