Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας 14-06-2018