Το θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο διαχείρισης καταστροφής από θαλάσσια ρύπανση.
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
Υπόμνημα στον Υφυπουργό Εργασίας κύριο Αναστάσιο Πετρόπουλο