Ανακοίνωση για χορήγηση συμπληρωματικού εφάπαξ βοηθήματος σε επανερχόμενους στην Υπηρεσία από το ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΤΠΔΥ)
Επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες στον Καρέα