Επανυπολογισμός της Σύνταξης σύμφωνα με το Ν. 4387/2016.
Παρουσίαση του επετειακού – ιστορικού βιβλίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.