Προσφορά των Πολυκαταστημάτων Attica στους απόστρατους των ΕΔ και των ΣΑ.
Μηνιαία Ενημερωτικά σημειώματα ΓΛΚ – Έγγραφο του Συνήγορου του Πολίτη