Φορολογική δήλωση εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 – Ειδική εισφορά Αλληλεγγύης