Ανάρτηση Μηνιαίου Ενημερωτικού Σημειώματος πληρωμής σύνταξης ΙΑΝ 2019