Πρόσκληση για τακτική Γενική Συνέλευση μελών της Ε.Α.Α.Π.Σ.