Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4662/2020 της Γ.Γ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ