Διοικητικά πρόστιμα από την Πυροσβεστική – Πυροσβεστική Διάταξη 19/2020