Υποψηφιότητα Προέδρου Ε.Α.Α.Π.Σ. στις εκλογικές αρχαιρεσίες της Π.Ο.Α.Σ.Α.