Η Εγκύκλιος με τα  νέα ποσοστά αναπλήρωσης συνταξιούχων