Η ποινική προσέγγιση του αντεμπρησμού, ως μεθόδου δασοπυρόσβεσης