Συνάντηση Ε.Α.Α.Π.Σ. με τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος