Ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Α.Π.Σ.