Σε λειτουργία η πλατφόρμα για τα αναδρομικά κληρονόμων 14.600 συνταξιούχων με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης
Άνοιξε η ειδική πλατφόρμα για τον επανυπολογισμό των συντάξεων: e-ΕΦΚΑ