Ανακοίνωση Π.Ο.Α.Σ.Α. για συγκέντρωση διαμαρτυρίας