Επίσκεψη στον κ. Αρχηγό ΕΛ.ΑΣ. από τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Α.