Παροχή Δικαιώματος Υγειονομικής Περίθαλψης στο 251 ΓΝΑ Στρατιωτικό Νοσοκομείο