Εργασία συνταξιούχων – Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων