ΝΕΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Α.Α.Π.Σ. ΜΕ ΤΗΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ  ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ