Τελετή εγκαινίων νέων κτιριακών εγκαταστάσεων 8ου Π.Σ. Αθηνών