Τρισάγιο στη Μνήμη των Πυροσβεστών που έπεσαν στην πυρκαγιά στον Καρέα, στις 22-7-1998