ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Υπόμνημα οικονομικών διεκδικήσεων της Π.Ο.Α.Σ.Α.
Ανεμογεννήτριες και πυρκαγιές