«Εμπρησμός από αμέλεια: Η εκ της νομοθεσίας πυροπροστασίας απορρέουσα κατ’  άρθρο 15 ΠΚ ιδιαίτερη νομική υποχρέωση και τα ανακύπτοντα ποινικοδικονομικά ζητήματα»
Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Α. επισκέφθηκε τον κ. Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας