Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι αποστείλαμε επιστολή  προς τον κ.  Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο Κολοκούρη Στέφανο σχετικά με θέματα που αφορούν Αποστράτους συναδέλφους με τον Ν. 4662/2020.

ΘΕΜΑ: «Επανακρίσεις Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος»

Αξιότιμε κ. Αρχηγέ

Κατόπιν πολλών ερωτημάτων αποστράτων συναδέλφων που αφορά προβλήματα που αντιμετωπίζουν μετά την αποστρατεία τους και την μετέπειτα δικαίωσή τους από το ΣτΕ,  για την συμπλήρωση 35 πραγματικών ετών πραγματικής υπηρεσίας, και σε συνεννόηση με την νομική σύμβουλο της Ένωσής μας κα. Αγγελική Γιαννοπούλου  σας γνωρίζουμε τα εξής:

Μείζον θέμα έχει ανακύψει με τους διοικητικώς αποκατασταθέντες Αξιωματικούς του Π.Σ., οι οποίοι κατά τις επανακρίσεις τους, κατόπιν ακυρωτικής δικαστικής απόφασης, οσάκις προσκρούουν σε έτος επιλογής Αρχηγού Π.Σ., η Υπηρεσία διαμέσου των Συμβουλίων Κρίσης, παγώνει την αποκατάστασή τους (η οποία ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση 35 πραγματικών ετών) και αναπέμπει την υπόθεσή τους στο Κ.Υ.Σ.Ε.Α., για να επιλεγούν ή μη, στη θέση του Αρχηγού Π.Σ., όποτε αυτό συνέβη, σε παρελθόντα χρόνο.

Η παραπομπή τους στο ΚΥΣΕΑ, σημαίνει ότι, όποτε το Συμβούλιο αυτό συνεδριάσει (σε άγνωστο χρονικό διάστημα, διότι δεν υπάρχει χρονική δέσμευση), προφανώς και σύμφωνα με τα δεδομένα της κοινής πείρας και λογικής, δεν θα τους ορίσει Αρχηγούς του Π.Σ. αναδρομικά σε παρελθόν έτος. Σύμφωνα δε με τη διάταξη του αρθ. 140 ν.4662/2020, οφείλει (το ΚΥΣΕΑ) να τους αποστρατεύσει ευδοκίμως, από το έτος που παραπέμφθηκαν. Τα Συμβούλια του Σώματος θα επανέλθουν εν ευθέτω χρόνω για τις περαιτέρω κρίσεις των Αξιωματικών αυτών, και, θα προσκρούσουν εκ νέου σε επιλογή Αρχηγού του Π.Σ., νεότερού τους και ούτω καθεξής.

Με τη λογική της Διοίκησης, θα παραπέμπονται εσαεί στο ΚΥΣΕΑ, θα προσφεύγουν στο ΣτΕ να ακυρώσουν την απόφασή του (ΣτΕ ad hoc 2154/2016), αφού η διάταξη του αρθ. 140 παρ. 2 εδ. β του Ν.4662/2020 είναι πανομοιότυπη με την διάταξη του αρθ. 38 παρ. 3 εδ. β του Π.Δ..305/92), θα επανέρχονται τα Συμβούλια του Σώματος, θα προσφεύγουν κατ’ αυτών για την κρίση του ευδόκιμου τερματισμού της υπηρεσίας τους, κι αυτός ο φαύλος κύκλος θα επαναλαμβάνεται, εωσότου συμπληρώσουν 35 χρόνια πραγματικά στο Σώμα, ώστε να αποστρατευθούν οριστικά.

Η ως άνω πρακτική του Σώματος, πέραν της έωλης νομιμότητας, πλήττει τους εν λόγω Αξιωματικούς επαγγελματικά, οικονομικά και ηθικά.

Επαγγελματικά και οικονομικά διότι: α) αφενός το προηγούμενο διάταγμα περί αποστρατείας των έχει ακυρωθεί-εξαφανισθεί με την ακυρωτική απόφαση του ΣτΕ, συνεπώς η αποκατάστασή τους δεν έχει ολοκληρωθεί, αντίθετα είναι μετέωρη, αφού, το Συμβούλιο του Σώματος δεν προέβη στις περαιτέρω οφειλόμενες κρίσεις, ώστε να εκδοθεί εκ νέου Π.Δ/μα αποστρατείας των, αφετέρου β) θα υποστούν με μαθηματική ακρίβεια και βάση των διατάξεων του ν.4662/2020 αρθ. 140, 145, μια σειρά παραπομπών στα Συμβούλια κι από κει στο ΚΥΣΕΑ που θα τους εξοντώσει οικονομικά διότι συνεπάγεται αντίστοιχες προσφυγές στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, έως την τελική τους αποστρατεία με τη συμπλήρωση των 35 ετών στην ενέργεια.

Ηθικά, πλήττονται ανεπανόρθωτα, διότι υφίστανται εις το έπακρο την δυσκαμψία και πλημμελή εφαρμογή του γράμματος και της έννοιας του νόμου από τη Διοίκηση, η οποία εθελοτυφλεί τόσο σε επίπεδο νομολογίας του ΣτΕ ( ad hoc 2154/2016) όσο και σε πρακτικό επίπεδο, αφού ΟΥΔΕΝΑ ΝΟΗΜΑ έχει η παραπομπή τους για κρίσεις Αρχηγού του Π.Σ., έτη πίσω, διότι, πρακτικά, ΔΕΝ μπορούν να γίνουν Αρχηγοί τώρα του Π.Σ.!

Άλλωστε, και η σχετική διάταξη του ν.4662/2020 αρθ. 140, αφορά τους υπηρετούντες Αντιστρατήγους και Υποστρατήγους του Σώματος, τους φακέλους των οποίων ΜΟΝΟ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη μπορεί να στείλει στο ΚΥΣΕΑ (και σε πραγματικό χρόνο, όχι οιονεί πραγματικό, όπως στην περίπτωση των Αξιωματικών αυτών).

Αξιότιμε κ. Αρχηγέ

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε να εξετάσετε το σοβαρό ζήτημα που έχει προκύψει, είμαστε στην διάθεσή σας μαζί με την νομική μας σύμβουλο να έρθουμε να σας ενημερώσουμε προφορικά ή όποιον κρίνεται εσείς απαραίτητο, για να ξεπεραστεί αυτή η πολύχρονη ταλαιπωρία που υφίστανται οι απόστρατοι συνάδελφοι, οι οποίοι είναι όμηροι των αρμοδίων συμβουλίων και των δικαστηρίων χάνοντας χρόνο και χρήματα.

Υπηρετήσαμε και υπηρετείτε το κοινωνικό σύνολο με σοβαρό και υπεύθυνο τρόπο συνεχίζοντας να αγωνίζεστε για να προωθήσετε λύσεις στα προβλήματα που απασχολούν τον Πυροσβεστικό  Οργανισμό και την θέση του στην κοινωνία και εμείς, οι Απόστρατοι  Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος θα είμαστε δίπλα σας, αρωγοί σε κάθε προσπάθειά σας.

Για το Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Π.Σ.

Ο Πρόεδρος

Βελής Παναγιώτης

Ο Γεν. Γραμματέας

Δημαρέσης Φώτιος