Αναβολή σύγκλησης 21ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Π.Ο.Α.Σ.Α. λόγω ανωτέρας βίας
Υποψηφιότητα Προέδρου Ε.Α.Α.Π.Σ. στις εκλογικές αρχαιρεσίες της Π.Ο.Α.Σ.Α.
Μετεγκατάσταση του ΕΦΚΑ – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες στον Καρέα Αττικής
Οικονομικές υποθέσεις Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε επι της πιλοτικής δίκης για τα αναδρομικά
Ορκωμοσία νέων Ανθυποπυραγών της 45ης εκπαιδευτικής σειράς τάξεως 2020 «Πυροσβέστης Φωτεινόπουλος Αναστάσιος»
Συντάξεις κύριες  και επικουρικές – Αναδρομικά   
Σύγκλιση του 21ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Π.Ο.Α.Σ.Α. Συμμετοχή Ε.Α.Α.Π.Σ. στο Διοικητικό Συμβούλιο
Ενημερωτικά σημειώματα σύνταξης Μαρτίου 2020- Επανυπολογισμός