Λάθος με τις βεβαιώσεις συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
Επιστημονική Ημερίδα Υγειονομικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος και Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας
Ανακοίνωση εγγραφής της Ε.Α.Α.Π.Σ. ως μέλος της Π.Ο.Α.Σ.Α.
Αποκαλυπτήρια του «Μνημείου Πεσόντων Πυροσβεστών», στη Θεσσαλονίκη
Ανακοίνωση
Ανακοίνωση περί καταλογισμού οφειλής από το ΜΤΠΥ
Συνάντηση Ε.Α.Α.Π.Σ. με την Π.Ο.Α.Σ.Α.
Ευχές για Καλό Πάσχα
Ανακοίνωση περί καταλογισμού οφειλής από το ΜΤΠΥ