Περικοπή στην σύνταξη Φεβρουαρίου 2018
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
Οδηγίες συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία με επιστολική ψήφο, για την ανάδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
Εισφορά αλληλεγγύης επικουρικών ταμείων
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
Αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Δ.Σ.
Ένσταση στο Μ.Τ.Π.Υ.
Ευχές από το Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Π.Σ.
Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
Διεύθυνση Αλληλογραφίας ΕΑΑΠΣ
Εορτασμός Αγίων Τριών Παίδων εν Καμίνω
Επισκέψεις σε Μουσεία