Ανακόινωση
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 305/1992
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
Μισθολογικές ρυθμίσεις του ν.4472/2017 (Α’ 74)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 24-07-2017
Ανακοίνωση
Εφυγε από την ζωή ο συνάδελφος Αθανάσιος Γιαννακόπουλος
ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΓΙΑ ΕΚΛΙΠΟΝΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
Ανακοίνωση
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
Ανακοίνωση
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΡΡΩΣΗ