Φορολοταρία – Προϋποθέσεις συμμετοχής
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 06/10/2017
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
Αίτηση – Διαμαρτυρία ΕΑΑΠΣ προς ΕΤEΑΕΠ (ΤΕΑΠΑΣΑ)
Νόμιμη η τοποθέτηση κάμερας σε είσοδο διαμερίσματος
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
Αίτηση – Διαμαρτυρία προς το ΕΤΕΑΕΠ (τέως ΤΠΔΥ)
«Πόθεν έσχες» προθεσμίες και τι ισχύει
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 02-09-2017
Ανακόινωση
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 305/1992
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
Μισθολογικές ρυθμίσεις του ν.4472/2017 (Α’ 74)