Υποχρέωση της Διοίκησης για έκδοση διοικητικής πράξης επανυπολογισμού συντάξεων.
20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας (Π.Ο.Α.Σ.Α.)
Αγωγή στο Ελεγκτικό Συνέδριο για δικαστική διεκδίκηση της διαφοράς του μισθολογίου για τα έτη 2017-2018.
Φορολογική δήλωση εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 – Ειδική εισφορά Αλληλεγγύης
Δεν είναι πια μαζί μας
Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης – Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων
Επαναπροσδιορισμός – Χορήγηση συμπληρωματικού εφάπαξ βοηθήματος στους μετόχους των Τομέων Πρόνοιας του ΤΕΑΠΑΣΑ
Φορολογική δήλωση εισοδήματος  – Ειδική εισφορά Αλληλεγγύης
Σχέδιο νόμου με την ονομασία «Εθνικό Σύστημα Πολιτικής Προστασίας»
Συνέδριο Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος