Θάνατοι συναδέλφων
Επανυπολογισμός της Σύνταξης σύμφωνα με το Ν. 4387/2016.
Παρουσίαση του επετειακού – ιστορικού βιβλίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
Πρόσκληση για Γενική Συνέλευση μελών ΕΑΑΠΣ
Συνάντηση Διοικητών Ε.Σ.Κ.Ε.
Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας της Ε.Α.Α.Π.Σ.
Πρόσκληση σε παρουσίαση βιβλίου ΠΟΕΥΠΣ
Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας της Ε.Α.Α.Π.Σ. – Πρόσκληση σε όλα τα μέλη μας.
ΤΕΑΠΑΣΑ – Αναπροσαρμογή εφάπαξ βοηθημάτων με τον ν. 4307/2014
Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού – Αναδρομικά