Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
Υπόμνημα στον Υφυπουργό Εργασίας κύριο Αναστάσιο Πετρόπουλο
Τελετή ορκωμοσίας 65 νέων Ανθυποπυραγών της 43ης Εκπαιδευτικής σειράς «Δόκιμος Ανθυποπυραγός Μουζακίτης Αριστείδης»
Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας 14-06-2018
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας 14-06-2018
19ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ο.Α.Σ.Α.
Ανακοίνωση περί καταλογισμού οφειλής από το ΜΤΠΥ
Λάθος με τις βεβαιώσεις συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
Επιστημονική Ημερίδα Υγειονομικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος και Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας
Ανακοίνωση εγγραφής της Ε.Α.Α.Π.Σ. ως μέλος της Π.Ο.Α.Σ.Α.