Άθληση τρόπος ζωής
Ομιλία Ε.Α.Α.Π.Σ. στο Μ.Τ.Π.Υ.
Εορτασμός Αγίων Τριών Παίδων εν Καμίνω
Επιστροφή παρακρατηθέντων ποσών υγειονομικής περίθαλψης στους συζύγους θανόντων συναδέλφων
Επετειακή εκδήλωση για την συμπλήρωση ενάμιση αιώνα λειτουργίας του Μ.Τ.Π.Υ.
Καθορισμός ημερών και ωρών εισόδου στο Μ.Τ.Π.Υ.
Ποτέ δεν είναι αργά, πάντα υπάρχει χρόνος για ένα νέο ξεκίνημα…
Ενημέρωση πολιτών από την ΕΑΑΠΣ
Φωτοτυπία της ταυτότητάς σας
Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις.