Επιβολή ΤΑΠ σε δικαιώματα αποκλειστικής χρήσεως ανοικτής θέσης στάθμευσης σε πιλοτή Ν.Σ.Κ.
Πετρόπουλος: Θα επιστραφούν τα ποσά που παρακρατήθηκαν επί πλασματικών συντάξεων
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
Μήνυση του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων για την παρακράτηση εισφορών στις συντάξεις
Πυρκαγιά Πάρνηθα – Δέκα χρόνια μετά
Η ΕΞ ΑΝΑΤΟΛΩΝ ΑΠΕΙΛΗ
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
ΘΕΜΑ:ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4387/2016.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 2016