ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΑΠΣ ΚΑΙ ΕΑΑΠΣ
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
ΕΑΑΠΣ Αναγκαιότητα ή……………..