Απόστολος Ζαχαρόπουλος

Εκπρόσωπος Τύπου Διοικητικού Συμβουλίου