Ιωάννης Βελέτζας

Αναπληρωματικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου