Ιωάννης Βελέτζας

Γενικός Γραμματέας – Εκπρόσωπος Τύπου Διοικητικού Συμβουλίου