Ιωάννης Ζαχίλας

Γενικός Γραμματέας – Εκπρόσωπος Τύπου Διοικητικού Συμβουλίου