ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
ΕΑΑΠΣ Αναγκαιότητα ή……………..